Previous Next

ชื่อองค์กร

 ฆ. ระฆังการละคร

ชื่อรายการ

ละครเวที

แนะนำองค์กร

การรวมตัวของนักละครรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการใช้ศิลปะการละคร เพื่อสร้างการเรียนรู้และการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม

ที่อยู่องค์กร

41 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับ จังหวัดอุตรดิตถ์

ช่องทางในการติดตามข่าวสาร

  • แฟนเพจบ้านละครยิ้มน้อยยิ้มใหญ่
  • แฟนเพจมหรสพสร้างสรรค์ อุตรดิตถ์
  • เบอร์โทร 092-3199720 นิวัฒน์ ต๊ะถาลี