Previous Next

วงเบากบาล

ชื่อองค์กร

วงเบากบาล

ชื่อรายการ

สร้างสรรค์ผลงานเพลงแรงบันดาลใจ

แนะนำองค์กร

วงเบากบาลเป็นวงโฟล์คซองที่รักในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเราเอง ผ่านบทเพลงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าในจังหวัดอุตรดิตถ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้รับฟัง

ที่อยู่องค์กร

ร้านเบากบาล136 หมู่ 5 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์53000

ช่องทางการติดตาม

แฟนเพจวงเบากบาล